JURIDISK MEDDELANDE OCH ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

www.cottonlife.se

I. ALLMÄN INFORMATION I enlighet med informationsplikten i lag 34/2002 om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI-CE) av den 11 juli, tillhandahålls följande allmänna informationsdata nedan från denna webbplats:

Äganderätten till denna webbplats, www.cottonlife.es, (hädanefter, webbplatsen) innehas av: COTTON LIFE TEXTIL SL, med NIF: B16794406 och registrerad i: Mercantile Registry of Cádiz med följande registreringsdata: ________, vars representant är: Ana Roja Barbero, och vars kontaktuppgifter är:

Adress: Mar y Sol Shopping Centre Local 32

11310 Sotogrande

Kontakttelefon: + 34 952 239 305

Kontakta e-post: sotogrande@cottonlife.es

II. ALLMÄNNA VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Föremålet med villkoren: Webbplatsen

Syftet med dessa Allmänna Användarvillkor (hädanefter Villkor) är att reglera åtkomst och användning av Webbplatsen. För ändamålen med dessa villkor kommer webbplatsen att förstås som: det yttre utseendet på skärmgränssnitten, både statiskt och dynamiskt, det vill säga navigationsträdet; och alla element integrerade både i skärmgränssnitten och i navigeringsträdet (hädanefter Innehåll) och alla de tjänster eller onlineresurser som, i förekommande fall, erbjuds Användare (nedan, Tjänster).

Cotton Life förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen och innehållet och tjänsterna som kan inkluderas i den. Användaren erkänner och accepterar att Cotton Life när som helst kan avbryta, avaktivera och/eller avbryta något av dessa element som är integrerade i webbplatsen eller tillgång till dem.

Användarens åtkomst till webbplatsen är gratis och, som en allmän regel, gratis utan att användaren behöver lämna en motprestation för att kunna njuta av den, förutom i förhållande till kostnaden för anslutning via det telenät som åtkomsten tillhandahåller. leverantör kontrakterad av Användaren.

Användningen av något av innehållet eller tjänsterna på webbplatsen kan ske genom prenumeration eller förhandsregistrering av användaren.

Användaren

Åtkomsten, navigeringen och användningen av webbplatsen, såväl som de utrymmen som är möjliga att interagera mellan användarna, och användaren och Cotton Life, såsom kommentarer och/eller bloggplatser, ger användarens tillstånd, av vilken anledning de accepterar, från det ögonblick de börjar surfa på webbplatsen, alla villkor som fastställts här, såväl som deras efterföljande ändringar, utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande obligatoriska lagbestämmelser i förekommande fall. Med tanke på relevansen av det föregående rekommenderas användaren att läsa dem varje gång de besöker webbplatsen.

Webbplatsen Cotton Life tillhandahåller ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar sitt ansvar för att använda webbplatsen korrekt. Detta ansvar kommer att sträcka sig till:

En användning av informationen, innehållet och/eller tjänsterna och data som erbjuds av Cotton Life utan att strida mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, sedligheten eller allmän ordning, eller som på något annat sätt kan orsaka skada på tredje parts rättigheter eller driften av webbplatsen.

Sannheten och lagligheten av informationen som tillhandahålls av användaren i de formulär som utfärdats av Cotton Life för åtkomst till visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatsen. I vilket fall som helst kommer användaren att meddela Cotton Life omedelbart om alla fakta som tillåter felaktig användning av informationen som registrerats i nämnda formulär, såsom, men inte begränsat till, stöld, förlust eller obehörig åtkomst till identifierare och/eller lösenord, i för att fortsätta till dess omedelbara uppsägning.

Cotton Life förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som bryter mot lagen, respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, skräppost, försök mot ungdom eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som , enligt din åsikt, är inte lämpliga för publicering.

I vilket fall som helst kommer Cotton Life inte att ansvara för de åsikter som uttrycks av Användare genom kommentarer eller andra blogg- eller deltagandeverktyg som kan finnas.

Bara åtkomst till denna webbplats innebär inte upprättandet av någon typ av kommersiell relation mellan Cotton Life och användaren.

Användaren förklarar sig vara myndig och har tillräcklig rättskapacitet för att vara bunden av dessa villkor. Därför är denna Cotton Life-webbplats inte riktad till minderåriga. Cotton Life frånsäger sig allt ansvar för brott mot detta krav.

Webbplatsen riktar sig främst till användare som bor i Spanien. Cotton Life säkerställer inte att webbplatsen följer andra länders lagar, varken helt eller delvis. Om Användaren bor eller har hemvist på annan plats och bestämmer sig för att få tillgång till och/eller surfa på webbplatsen, kommer de att göra det på egen risk, de måste säkerställa att sådan åtkomst och surfning följer den lokala lagstiftningen som är tillämplig på dem, inte tar på sig Cotton Life allt ansvar som kan uppstå från sådan åtkomst.

III. ÅTKOMST OCH NAVIGATION PÅ WEBBPLATSEN: UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Cotton Life garanterar inte kontinuiteten, tillgängligheten och användbarheten av webbplatsen, inte heller för innehållet eller tjänsterna. Cotton Life kommer att göra allt för att webbplatsen ska fungera korrekt, men det är inte ansvarigt eller garanterar att åtkomsten till denna webbplats inte kommer att vara oavbruten eller felfri.

Det är inte heller ansvarigt eller garanterar att innehållet eller programvaran som kan nås via denna webbplats är felfri eller orsakar skada på Användarens datorsystem (mjukvara och hårdvara). I inget fall kommer Cotton Life att hållas ansvarigt för förluster, skador eller skador av något slag som uppstår från åtkomst, surfning och användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som orsakas av datorsystem eller de som orsakas av införandet av virus.

Cotton Life ansvarar inte heller för eventuella skador som kan orsakas användare på grund av felaktig användning av denna webbplats. I synnerhet ansvarar det inte på något sätt för fall, avbrott, brist eller defekt i telekommunikation som kan uppstå.